EX YU RAILFAN SITE

Click here to edit subtitle

Uvodnik.

Dopunjena tema.

Kako dočekujemo sto godišnjicu naših parnih lokomotiva ?.

Kako je ovde jubilarna stota godišnjica, ovo neka bude polazni apel da uradimo nešto zaista svi, jer nemamo privatne železnice, osim ove naše nacionalne i golu dobru volju. Da molimo našu državu, da se bilo šta učini. Nemačka i Austrija se diče svojim tehničkim nasleđem i od toga prave turističku atrakciju. 

Red je na nas da pokažemo svetu ko smo i šta smo.

Detaljnije o parnim lokomitivama i sto godina njihovog jubileja pogledajte ovde.

Naš internet televizijski kanal, za vaše video priloge.

Umoljavamo posetioce, da kada prilože neki foto materijal, neka se potrude da je boljeg kvaliteta, kako bi bili objavljeni ,bilo gde na sajtu ili facebook profilu.

Važna napomena.
Neke od stranica su još u fazi izrade, tako ne zamerite, ukoliko još na tim adresama, ne nađete ono što vas zanima.
Očekujemo saradnju, u odašiljanju vaših foto ili pisanih priloga.

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.